นครสวรรค์
วัดคีรีวงศ์

เสาร์ ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2552


วัดคีรีวงศ์  

   

 

                       วัดคีรีวงศ์ มีพื้นที่ของวัดทั้งบนเขาและที่ราบ ประมาณ 280 ไร่ มีพระจุฬามณีเจดีย์ ตั้งอยู่บนยอดเขาดาวดึงส์ ตรงฐานพระเจดีย์เก่า สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า เขาดาวดึงส์ เนื่องจากอยู่ตรงถนนดาวดึงส์ และเมืองนครสวรรค์ โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ ตั้งชื่อให้ ภายในองค์พระเจดีย์ ชั้น 5 มีพระพุทธรูปจำลองที่สำคัญของไทย 4 องค์ คือ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธชินราช พระพุทธโสธร และพระพุทธรูปหลวงพ่อ วัดไร่ขิง

                      เมื่อขึ้นไปที่ฐานพระเจดีย์ชั้น 4 จะมองเห็นทัศนียภาพเมืองนครสวรรค์ประมาณ 10 กิโลเมตร ทิศตะวันออกเห็นเขากบ บึงบอระเพ็ด ตลาดปากน้ำโพ ทิศใต้เห็นอุทยานสวรรค์ ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ และเขาจอมคีรีนาคพรต ทิศตะวันตกเห็นภูเขาหลวง ทิศเหนือเห็นแม่น้ำปิง และทัศนียภาพที่สวยงาม เดิมวัดคีรีวงศ์เป็นวัดร้าง สร้างในสมัยปลายกรุงสุโขทัย ประมาณปลายกรุงสุโขทัย ศตวรรษที่ 19 หรือเมื่อ 600 ปีที่แล้ว

                      พ.ศ.2504 มีพระธุดงค์และประชาชนมาพบวัตถุโบราณ เช่น อิฐเก่า ใบเสมาเก่า ฐานอุโบสถเก่า สงสัยว่าจะเป็นวัดร้าง จึงแจ้งให้กรมการศาสนาทราบ และได้ร่วมกันสร้างกุฏิเล็กๆ 4-5 หลัง

                      พ.ศ.2508 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ พิจารณาเห็นว่าสถานที่นี้เป็นวัดมาก่อน มีเนื้อที่มากและสามารถพัฒนาให้เป็นวัดที่เจริญในอนาคตได้ แต่ขณะนั้นกำลังมีปัญหามากเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน จึงมีมติให้พระมหาบุญรอด ปญญาวโร ป.ธ.๕ ซึ่งจำพรรษาอยู่วัดนครสวรรค์ ให้มาดำเนินการสร้างวัดคีรีวงศ์ให้สำเร็จ

                      พ.ศ.2511 กรมการศาสนา ได้ดำเนินการทางศาล เพื่อให้ศาลพิสูจน์ว่า เป็นที่วัดร้างจริงหรือไม่

                      พ.ศ.2517 คดีชั้นฎีกา ศาลพิพากษาว่า ที่ดินตามแผนที่ ซึ่งกรมการศาสนาสำรวจรังวัดไว้ เป็นที่ดินของวัดคีรีวงศ์ (ร้าง) หรือวัดบ่อกรุร้าง และทางจังหวัดชนะคดีชั้นศาลฎีกา โดยพิพากษาว่าเป็นที่สงวนของทางราชการ แต่วัดคีรีวงศ์ร้าง สร้างมาก่อนคำประกาศสงวน กรมการศาสนาจึงมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดคีรีวงศ์ (ร้าง)

                      พ.ศ.2519 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกวัดคีรีวงศ์ (ร้าง) เป็นวัดมีพระสงฆ์ ที่ดินจึงตกเป็นสมบัติของวัดคีรีวงศ์ (ร้าง)

                      พ.ศ.2519 เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้แต่งตั้งพระมหาบุญรอด ปญญาวโร ป.ธ.๕ เจ้าคุณพระวิกรมมุนี ในปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์

                      วัดคีรีวงศ์ ยังมีการจัดบวชชีพราหมณ์ หรือบวชศีลจารินี มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2515 และจัดเป็นครั้งที่ 98 ในเดือนสิงหาคม วันที่ 20-24 สิงหาคม 2551 การบวชศีลจารินี คือ การนุ่งขาวใส่ขาว รักษาศีล 8 รับประทานอาหารมังสวิรัติ อบรมธรรมะและเจริญภาวนา 3 วัน หรือ 5 วัน

                      พ.ศ.2534 และพ.ศ.2535 ได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง และวัดพัฒนาดีเด่น ตามลำดับ อีก 10 ปีต่อมา มีมติจากมหาเถรสมาคมเมื่อปีพ.ศ.2544 ตั้งให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1เข้าชม : 5542

P.B.TRAVEL AGENCY CENTER CO.,LTD. | ใบอนุญาตนำเที่ยวเลขที่ 21/0458 http://www.pb-travelthailand.com, Contact Us info@pb-travelthailand.com   Admin 
สำนักงานใหญ่ เชียงราย 811/3 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-712884, 053-742844 (Auto) แฟกซ์ 053-742854
สำนักงาน เชียงใหม่ 191/2 ถนนช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.
053-272338 (Auto) แฟกซ์ 053-272339
สำนักงาน กรุงเทพฯ 171/17 หมูบ้านสินธานี ลาดพร้าว 80 ถ.ลาดพร้าว เขต วังทองหลาง กทม. โทร. 02-5381811 (Auto) แฟกซ์ 02-5382245
ออกแบบ และพัฒนาโดย แสง คำแก้ว ©บริษัท พี.บี.ทราเวล เอเจนซี่ เซนเตอร์ จำกัด